สมาชิก lh69 หากแนะนำเพื่อนมาเล่นที่ lh69 รับสูงสุด 5%

รายละเอียดโปรโมชัน

  1. เมื่อสมาชิกแนะนำเพื่อนมาเล่นที่เว็บเราครบ 20 คนแรก เริ่มเปิดการรับรายได้ รับไปเลย 2%
  2. หากสมาชิกที่แนะนำครบ 100 คน รับรายได้ที่ 3%
  3. หากสมาชิกที่แนะนำครบ 200 คน รับรายได้ที่ 4%
  4. หากสมาชิกที่แนะนำครบ 300 คน รับรายได้ที่ 5%
  5. เดือนถัดๆไปหากต้องการรับรายได้สูงสุด คงสถานะไว้ที่ 5% ต้องหาคนได้ไม่ต่ำกว่า 50 คนต่อเดือน
  6. หากผิดเงื่อนไขข้อ 2-5 จะเริ่มไปนับใหม่ที่ 2% และทำสถานะใหม่ต้องนับคนใหม่อีกครั้ง