ที่หน้าแรกหลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้ว  ให้คลิ๊กที่ “ถอนเงิน”

หลังจากนั้น ระบบจะแจ้งว่าเรามีเงินที่ถอนได้เท่าไร ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกด “ถอนเงิน”