หวย ธกส. ที่ lh69 ให้เข้ามาที่ เมนู “แทงหวย”

และไปที่ “หวยธกส.”

กติกา

หวยธกส คุณสามารถแทงได้แบบหวยใต้ดิน มีเลข 3 ตัวบนและ 2 ตัวล่าง และมีอื่นๆ ให้แทงเช่น โต๊ด วิ่ง ฯลฯ สามารถแทงได้ทุกวันที่ 16 ของทุกเดืน เดือนละ 1 รอบเท่านั้น

วิธีการออกผลหวย ธกส

อ้างอิงการออกเลขจาก https://www.baac.or.th/salak/content-lotto.php

ผลหวยดูจากรางวัลที่ 1 เช่น รางวัลที่ 1 ออกเลข 123456

  • 3 ตัวบน  คือ 456
  • 2 ตัวล่าง คือ 23